مانیفست نواصولگرایی

محمد باقر قالیباف و حلقه‌ای از اطرافیانش راه و روش تازه‌ای برای اصول‌گرایی پیشنهاد داده‌اند. جامعه روحانیت مبارز، جمنا...