ماهیگیران ایرانی

عربستان سعودی سه ماهیگیر ایرانی را که ژوئن (خرداد) سال گذشته در آب‌های خود بازداشت کرده بود آزاد کرد.

۱۲ سرنشین قایق ماهیگیری ایرانی توسط گارد ساحلی هندوستان بازداشت شدند.