ماهی خاویاری

ماهیان خاویاری دریای خزر، گونه‌های ارزشمندی که از جمله بازماندگان عصر دایناسورها به شمار می‌آیند، حالا بر اثر فقر...

دامپزشکی مازندران می‌گوید ماهی کفال به دلیل بیماری ناشی از آلودگی دریا نباید مصرف شود. دریای خزر با آلودگی‌های...

عبدالرضا کرباسی، معاون محیط زیست