ماهی قرمز

جوانی که با بازیافت بطری‌‌های پلاستیکی و رویاندن گیاه در آنها به چهره محبوب محله‌اش تبدیل شده.

هر سال با نزدیک شدن به نوروز، مخالفان خرید ماهی قرمز خواهان تحریم و «نخریدن ماهی قرمز» می‌شوند؛ اما...