ماکیاول

مهران رضایی – این نوشته فشرده درسگفتاری از کویینتین اسکینر درباره ماکیاولی به مناسبت پانصدسالگی کتاب "شهریار" است.

فلیکس گارسیا موربون − بشریت هم اکنون با دگردیسی ژرفی در همه گستره‌های زندگی انسانی اعم از سیاست، اقتصاد،...