مایکل آر وایت

مایکل آر وایت برای دیدن دوست دخترش به مشهد سفر کرده بود که سر از زندان وکیل‌آباد درآورد. او...