مایکل قهاری

در این ویدئو، مایکل قهاری، عکاس و فیلم‌بردار ایرانی مقیم بریتانیا، مجموعه‌ای از عکس‌ها را که در طول سال‌ها...

ساخته مایکل قهاری