مبادلات بانکی ایران و بریتانیا

رئیس بانک مرکزی پس از دیدار با وزیرخارجه بریتانیا از شروع فعالیت دو بانک ایرانی در لندن خبر داد....