مبارزه در خلیج عدن

با پهلو گرفتن ناوشکن‌های بزرگ چینی در بندرعباس، مانور نظامی ایران و چین روز دوم مهرماه در آب‌های خلیج...

دومین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی بازی‌های رایانه‌ای در مصلی بزرگ خمینی در تهران برگزار شد. این نمایشگاه در...