متفکر چپ

سمیر امین یکی از متفکران برجسته‌ی چپ روز گذشته (دوازدهم اوت ۲۰۱۸) در پاریس درگذشت. یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای...