مثنوی

اعتراض فرهنگیان افغانستان به ثمر نشست. یونسکو، افغانستان را هم در پرونده ثبت مثنوی در نظر گرفت: نزدیکی کشورها...

رییس جمهوری افغانستان و وزیر خارجه ترکیه با هم درباره گسترش روابط آنکارا و کابل دیدار و گفت‌و‌گو...

حسین نوش‌آذر - رقابت بین کشورهای خاورمیانه بر سر ثبت آثار فرهنگی به یک نزاع ناسیونالیستی تبدیل شده. مثنوی...

رضا فرمند- مسعود کدخدایی در نقد «آموزه‌های شمس به مولوی» اصول مقاله‌نویسی را رعایت نکرده. به چند نکته اشاره...

مسعود کدخدایی - تفاوتِ میانِ صوفی و عارف در چیست؟ تفاوت تصوف و عرفان در کجاست؟ ریشههای تصوف کدام...