مجازات پرتاب از بالای بلندی

گروه دولت اسلامی (داعش) تصاویری از مجازات دو جوان متهم به هم‌جنسگرایی منتشر کرده است. این دو جوان از...