مجازات پیشگیری از بارداری

هشت روز پس از تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت، سخنگوی کمیسیون بهداشت...

مديرکل دفتر سلامت جمعيت وزارت بهداشت ایران طرحی را که مجلس برای مجازات عمل جراحی پيشگيری از بارداری به‌تصویب...