مجازات اسلامی

منصوره شجاعی – نگاهی به «طرح الحاق دو مادّه به قانون مجازات اسلامی» و کلیدواژه‌های خونبار آن، به ویژه...

حکم قطع انگشتان دست یک زندانی به اتهام «سرقت» که به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده بود، در زندان...

پزشکی قانونی ایران با اجرای حکم قصاص مردی که روی همسر و مادر همسرش اسید پاشیده بود، مخالفت کرد.

نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که بر اساس قانون آيين دادرسی کيفری جديد پليس ويژه جرایم کودکان و نوجوانان...