مجتبی ویسی

مهم‌ترین رمان دیه‌گو مارانی، نویسنده و سیاستمدار ایتالیایی به ترجمه مجتبی ویسی توسط نشر آموت منتشر شده است. این...

شیموس هینی، شاعر ایرلندی که نوبل ادبی را هم از آن خود کرده بود، امروز، ۸ شهریور (۳۰ اوت)،...