مجتمع صنعتی کشت و صنعت مهاباد

کارگران کشت و صنعت مهاباد، که در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد از ۴۵ روز پیش تجمع کرده‌اند، همزمان...

نه تنها حقوق کارگران را پرداخت نکردند، بلکه مراجعات آن‌ها به مقامات هم بی‌ثمر بوده. کارگران می‌‌گویند به رغم...

ده‌ها کارگر معترض مهابادی در برابر مجتمع کشت و صنعت مهاباد چادر زده‌اند و در سرمای سخت زمستان مهاباد...

کارگران مجتمع صنعتی کشت و صنعت مهاباد شش روز است که در اعتراض به عدم دریافت کامل مزد و...