مجسمه سازی

هفتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران در موزه هنرهای معاصر تهران گشایش یافت.

نمایشگاه «پرویز تناولی و شیرهای ایران» در موزه هنرهای معاصر تهران گشایش یافت.

در حالی که هزار و ۲۰۰ هنرجوی نقاشی در هنرستان‌های سراسر ایران مشغول یادگیری این هنر هستند، حذف این...