مجلس بریتانیا

بر اساس یک گزارش منتشرنشده دستگاه امنیتی بریتانیا، ایمیل ده‌ها نماینده پارلمان این کشور، از جمله نخست‌وزیری و وزیران...