مجلس سنای آمريکا

سناتورهای دموکرات قصد دارند زمان نظارت کنگره بر معامله هسته‌ای با ایران را به ۳۰ روز کاهش دهند تا...

قانون‌گذاران مجلس سنای آمریکا اعلام

دستیاران مجلس سنای آمریکا روز

یک مقام آگاه نزدیک به

مجلس سنای آمريکا با تصويب لايحه بودجه پنتاگون، مصوبه مجلس نمايندگان، تحريم بانک مرکزی ايران را تأييد کرد.


به...

مجلس سنای آمريکا طرحی را به تصويب رساند که برپايه آن افزون بر تحريم بانک مرکزی ايران از سوی...