مجلس عوام

همزمان با انتشار خبر پیشنهاد جانسون برای مذاکرات دوباره درباره توافق با اروپا، بسیاری این پیشنهاد را به‌دلیل کمبود...

نخست وزیر بریتانیا بر تعهد خود مبنی بر خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا تا پایان ماه اکتبر تاکید...

یک هفته پیش از برگزاری رفراندوم بریتانیا، یک نماینده حامی ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا، در پی...

نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات مجلس عوام هندوستان، نشانگر پیروزی حزب هندو و راستگرای بهاراتیا جاناتا است اما احتمالا باز...