مجلس و بحث رجل سیاسی

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس می‌گوید به‌زودی نشست مشترک مجلس و شورای نگهبان برای نهایی‌کردن مصادیق رجل سیاسی...