مجمع تشخیص، دولت، بانک مرکزی

محمدرضا باهنر، نماينده مجلس شورای اسلامی ايران گفته است مجمع تشخيص مصلحت نظام می‌تواند در «موارد خاص» بر خلاف...