مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

صدور و اجرای حکم اعدام برای شهروندان در ایران در حالی است که بسیاری از متهمان در جریان...

حکم شلاق یک متهم به سرقت در شهر بندرعباس و در ملاء عام اجرا شد. در مقابل، برای کنار...

یک زندانی محکوم به اعدام در استان مرکزی، با حفظ کل قرآن از مرگ نجات یافته است. مجموعه فعالان...

علی فتوتی- سیدجمال حسینی در هنگام مرگ ۳۲ سال داشت. او از بنیان‌گذاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران...

مرگ ناگهانی جمال حسینی، سردبیر خبرگزاری «هرانا» در ترکیه در ابهام قرار دارد. پلیس ترکیه پیکر بی‌جان او را...