مجید روشنگر

مارتین اسکورسیزی درباره نشریه «بررسی کتاب نیویورک» فیلم مستندی ساخته است. اسکورسیزی بخش‌هایی از این فیلم را به...

الاهه نجفی - ایران به معاهده کپی‌رایت نپیوسته. تورم‌زایی فرهنگی و غارت دستاوردهای معنوی و محروم ماندن از بازار...

کتاب زمانه - «روز و شب یوسف» از داستان‌های بلند (نوول) محمود دولت‌آبادی‌ست که در حاشیه آثار مهم‌تر و...

سارا شاد - مجید روشنگر، نویسنده و مترجمی که در زمینه نشر نیز از تجربه طولانی برخوردار است هنوز...

شماره ۶۶ فصل‌نامه بررسی کتاب ویژه هنر و ادبیات در آمریکا، لس آنجلس منتشر شد. این فصل‌نامه را مجید...