مجید روشنگر

«روایتی از ادبیات فارسی در تبعید» در ۱۴ مجلد و در ۸ هزار صفحه حاصل پژوهش ملیحه تیره‌گل است....

کرونا فقط بر شکل عرضه کتاب اثر نگذاشت. مجید روشنگر، حمید مهدی‌پور ، جلال رستمی و تینوش نظم‌جو در...

آیدا قجر- ترجمه‌‌های موازی، کتاب‌سازی و جعل. دولت همایش تازه‌ای در این زمینه برگزار می‌کند. آیا پذیرش قانون کپی‌رایت،...

در نسخه سی و هشتم «بررسی کتاب» مجید روشنگر به زندگی و آثار سه شخصیت در ادبیات ایران می‌پردازد؛...