محاکمه احمدی‌نژاد

غلامعلی جعفرزاده ايمن آبادی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه نمايندگان به عنوان شاکی دولت دهم...

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین