محاکمه دستگیرشدگان اول ماه مه

فرهاد شیخی عضو #اتحادیه_آزاد_کارگران_ایران در دادگاه به حبس و ضربات شلاق محکوم شد. شیخی در تجمع روز جهانی کارگر...