محاکمه رهبران جنبش سبز

مسئولان حکومتی ایران بار دیگر موضوع «توبه» رهبران جنبش سبز را مطرح کردند. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کشور گفته...

محسنی اژه‌ای گفته بود هرگاه شورای امنیت ملی اعلام کند قوه قضائیه آماده است تا رهبران جنبش سبز را...