محاکمه فائزه هاشمی

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که دادگاه فائزه هاشمی رفسنجانی، نماینده مجلس پنجم و مدیرمسئول روزنامه...