محاکمه نظامیان ترکیه

یک دادگاه ترکیه ۳۴ نفر از کسانی را که در کودتای نافرجام این کشور در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ دست...

این نظامیان قصد داشتند در شب کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ به هتل محل اقامت اردوغان و خانواده‌اش در مارماریس...