محسن دکمه چی

بهنام دارایی زاده - رژیم حقوقی ایران درباره‌ حفاظت از سلامت و جان زندانی چه می‌گوید؟ چه مکانیسم‌ها یا...

پس از درگذشت محسن دکمه‌چی، زندانی سياسی در ايران، خانواده وی با تحصن در مقابل بيمارستان مدرس تهران خواستار...