محسن رنانی

یک کارشناس اقتصادی می‌گوید ۱۰میلیون بیکار و ۱۱میلیون حاشیه‌نشین در ایران زندگی می‌کنند و اگر پتانسیل این گروه‌های حذف‌شده...

جمعیت بیکاران ایران شش میلیون تن بیشتر از آمار رسمی است و دو هزار کارگاه‌های صنعتی در یک دهه...

محسن رنانی، استاد اقتصاد، در نامه‌ای به شورای نگهبان نسبت به پیامدهای وخیم اقتصادی انتخابات مهندسی شده حذف کننده...

در "همایش ملی بانوان" در تهران اعلام شده که تنها ۲۵ درصد زنان تحصیلکرده ایران جذب بازار کار می‌شوند...

حمید مافی- نزدیکان روحانی می‌گویند او در مرداد یک ویرانه اقتصادی را تحویل می‌گیرد. این در حالی است دولت...