محسن قیطاسلو

محسن قیطاسلو نخستین تکاور تیپ ۶۵ نوهد ارتش جمهوری اسلامی است که در سوریه کشته شد. فرمانده نیروی زمینی...