محسن هاشمی

اکبر گنجی- انتخاب محسن هاشمی به عنوان نامزد شهرداری تهران از سوی اصلاح‌طلبان نه تنها هیچ نشانی از عقلانیت...

علی افشاری- نتیجه انتخابات هیات‌رئیسه تصویر روشنی از آرایش نیرو‌ها در شورای شهر نمی‌دهد و معلوم نیست اصلاح‌طلبان با...

یک عضو شورای شهر تهران

محسن هامشی رفسنجانی، یکی از

محسن هاشمی، پسر اکبر هاشمی

شهردار تهران گفت برای دولت جمهوری‌اسلامی ايران خوب نيست بگويند زمانی که محسن هاشمی مدير عامل مترو بود پول...

محسن هاشمی رفسنجانی، مديرعامل متروی تهران و حومه و فرزند ارشد اکبر هاشمی رفسنجانی از سمت خود استعفا کرد.