محسن وزیری مقدم

شهر نیویورک شاهد بازگشایی نمایشگاه ایران مدرن است که سه دهه هنرهای تجسمی ایران را پیش از انقلاب ۵۷...

کیانوش فرید - محسن وزیری مقدم، یکی دیگر از نقاشان نوگرا و سر‌شناس ایرانی است که از...