محسن فرشیدی

امروز در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، ازدواج محدود به پیوند میان یک زن و مرد نمی‌شود.

محسن فرشیدی- با پیشرفت فناوری‌های ارتباطاتی، خشونت علیه زنان شکل‌های جدید‌تری به خود گرفته اما سوده راد می‌گوید توانمندسازی...

محسن فرشیدی- در هیچ ورزشی به اندازه‌ فوتبال شغل تولید نمی‌شود و فرصت دیده شدن و جابه‌جایی سرمایه صورت...