محصولات تراریخته

تمامیت‌خواهی چه تأثیری بر محیط زیست می‌گذارد؟ ناصر کرمی در این یادداشت با اشاره به نمونه‌هایی در ایران توضیح...

سیدمصطفی رضیئی- سال‌هاست که ما روزانه غذاها و محصولاتی در ایران مصرف می‌کنیم که اصلاح ژنتیکی شده‌اند. درباره این...

سازمان‌های غیر دولتی زیست محیطی در ایران از دولت خواستند تا انجام یک پژوهش کامل، از تولید و توزیع...

روز ۱۳ آذر مجلس ایران رای داد تا گزارش اجرا نشدن قانون ایمنی زیستی برای کنترل بیشتر بر محصولات...