محمدباسط درازهی

محمد بلوچ زهی، بخشدار مرکزی نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان گفته است که با توجه به خسارت‌های ناشی...

در ایران یک نماینده مجلس به یک کارمند گمرک توهین کرد اما هرگز از او عذرخواهی نکرد. در ماجرای...

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت #محمد_باسط_درازهی نماینده #سراوان هم خودش عذرخواهی کرد و هم قائل به اشتباه...

همزمان با ماجرای نماینده سراوان در گمرک، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان از برخی اعمال نمایندگان مجلس انتقاد کرد...