محمدباقر نوبخت

در جلسه هیئت دولت از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای تامین آب و آبرسانی فوری تهران به...

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ايران برکناری وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی اين کشور را تکذيب کرد.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، از

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و

جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد و ژاله وفا، کارشناس اقتصادی درباره طرح هدفمندی یارانه ها و مصوبه جدید کمسیون...

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ایران

حمید مافی- دولت یازدهم وعده چشم‎اندازی روشن در عرصه اقتصاد ایران را داده اما هنوز به‌جز اقداماتی در سیاست...

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران