محمدباقر قاليباف

قالیباف، شهردار قبلی تهران در ۱۳۷۳، همزمان با آغاز ورود سپاه به اقتصاد ایران در دوران هاشمی رفسنجانی فرمانده...

کاوه منافی – چفیه رهبر که بر گردن یک کارگزار باشد، بر فسادکاری‌‌اش چشم می‌پوشند.

محسنی اژه‌ای تأیید کرد که عیسی شریفی، مرد شماره دو شهرداری تهران در زمان قالیباف که ترجیح می‌داد در...

شهردار تهران در این بیانیه که یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه منتشر شد، انتخابات ریاست‌جمهوری را «سالم و بدون ناامنی»...

او گفته‌است که «هر خانواده ایرانی خود یک ستاد است».

رییس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران گفته است واگذاری پروژه‌های شهرداری به پیمانکاران بدون توجه به مصوبات دولت باعث...