محمدجعفر پوينده

خاکسپاری محمدجعفر پوینده

در پانزدهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد‌جعفر پوینده، دو نويسنده عضو کانون نويسندگان ايران، اين کانون با انتشار...

خانواده‌های داریوش و پروانه فروهر،

مراسم پايانی سومين دوره جايزه شعر نيما با حضور جمعی از اهالی ادبيات، با ياد محمد مختاری شاعر و...