محمدجواد روح

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، خبر از رفع توقیف هفته‌نامه صدا داد اما در عین حال گفت اتهام «تبلیغ علیه نظام»...

محمدجواد روح یکی از روزنامه‌نگارانی