محمدجواد لاريجانی

يک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر پيشنهاد داده «حبس‌های طولانی‌مدت» جايگزين اعدام مجرمان مواد مخدر شود و اجرای...

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران ابراز اميدواری کرده که با تغيير قانون اعدام، شمار اعدام‌های مربوط به...

محمدجواد لاريجانی دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ایران اعلام کرد سکينه محمدی آشتيانی، زنی که به سنگسار محکوم...

محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق

مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ آبان‌ماه کمیته سوم مجمع عمومی اين سازمان درباره نقض حقوق بشر در ايران را...

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق