محمدجواد لاریجانی

چهار نفر از افراد اعدام شده، زندانیان زندان عادل‌آباد شیراز و دو نفر دیگر، زندانی زندان شهاب کرمان بوده‌اند...

۱۰۸ کشور عضو سازمان ملل پیشنهادهای خود برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را در اجلاس بررسی ادواری...

به عقیده محمدجواد لاریجانی، معاون حقوق بشر قوه قضاییه ایران کارزارهای رسانه‌ای و سیاسی غرب عامل اصلی جلوگیری از...

محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران، جيسون رضائيان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران را متهم...

دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ایران گفت به‌شدت طرفدار «شبکه ملی اینترنت» است او تأکید کرد: « نبايد...

جمهوری اسلامی دوباره احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را به غرض‌ورزی، رفتار غیر...

نعیمه دوستدار - با وجود بازداشت و محکومیت تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با اتهام‌های سیاسی، به‌خصوص پس از...

"رسانه‌هراسی" حاکمیت ایران، ماجرای تازه‌ای نیست. اضطرابی است که گاه اوج می‌گیرد و گاه کاستی، اما هیچ‌گاه پایان نمی‌پذیرد،...

محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران گفت: "نمايش‌های بسيار مضحکی به اسم حقوق بشر در ادبيات...