محمدرضا شالگونی

محمدرضا شالگونی − ممکن است خودِ رژیم قبل از مرگ خامنه‌ای بمیرد.

مصاحبه با رادیو پیام آزادی: بحث انتقادی درباره نوشته‌های اخیر محمدرضا نیکفر درباره مسائل چپ

نظر شما درباره همه‌پرسی استقلال کردستان عراق چیست؟ این پرسش را با عده‌ای از فعالان و تحلیل‌گران آشنا به...

محمدرضا شالگونی − شرکت در انتخابات اشتباه بزرگی است.

محمدرضا شالگونی - جمهوری اسلامی نه تنها مثل سایر حکومت‌های استبدادی حق حاکمیت مردم را سرکوب می‌کند، بلکه از...

برخورد بخشی از مخالفان رژیم با مسأله هسته‌ای آشکارا آشفته یا مخرب بوده است، زیرا یا با همان ذهنیت...

محمدرضا شالگونی − در شرایط کنونی دیگر احتیاجی به یک زندان شاخص امنیتی مانند اوین وجود ندارد، زیرا متاستاز...

محمدرضا شالگونی − بدون اصلاح طلبان، "جنبش سبز" نمی‌توانست شکل بگیرد؛ اما آن جنبش را ساخته و پرداخته اصلاح...

بابک مینا - آیا نیروهای چپ ایران توانست تهیدستان را هم‌بسته کند؟ چرا در انقلاب ایران نیروهای مذهبی موفق...