محمدرضا شجريان

يک مقام ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران می‌گويد محمدرضا شجريان به طور مشروط می‌تواند در اين...

جشن سيزدهمين سال تأسيس خانه موسيقی که قرار بود با حضور محمدرضا شجريان، هنرمند سرشناس موسيقی اصيل ايرانی در...

به گفته مديرعامل خانه موسيقی، با بازگشت محمدرضا شجريان، هنرمند سرشناس موسيقی اصيل ايرانی به ايران، وی به شورای...

محمدرضا شجريان، هنرمند سرشناس موسيقی اصيل ايرانی در پيامی به اصغر فرهادی، کارگردان فيلم "جدايی نادر از سيمين" موفقيت...

مديرکل دفتر موسيقی وزارت ارشاد گفت مجوز آلبوم «مرغ‌خوش‌خوان» محمدرضا شجريان صادر شده است.


به گزارش خبرگزاری کار ايران...

محمدرضا شجريان با ارائه ۱۴ ساز ابداعی و ۱۰ سنتور در اندازه‌های مختلف نخستين نمايشگاه خود را داير کرد.