محمدرضا صادق

فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در جلسه کارگروه «تعيين مصاديق مجرمانه فضای مجازی» مطرح شده اما به گفته مشاور رئیس‌جمهور...

محمدرضا صادق، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران می‌گويد علی ربيعی، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حال...

فاطمه رهبر، نماینده تهران و

محمدرضا صادق، مشاور رسانه‌ای حسن