محمدرضا فراهانی

معاون فرهنگی و دانشجویی #وزارت_علوم درباره آخرین وضعیت پرونده دانشجویان بازداشت شده دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در جریان #اعتراضات_سراسری...

دانشگاه فقط به مدت دو ترم می‌تواند دانشجویی را از تحصیل بازدارد. چند تن از فعالان دانشجویی اما به...