محمدرضا لطفی

آشور ماهان - حال موسیقی ایرانی خوب نیست، انگار هر حرکتی انجام می‌شود باید از اول نوشته شود.

تشییع پیکر محمدرضا لطفی

 کنسرت محمدرضا لطفی، موسیقیدان ایرانی