محمدعلی شمشیرزن

دادسرای انقلاب شیراز حکم نفی بلد مادام‌العمر محمدعلی شمشیرزن را به حبس ابد تغییر داد. محمدعلی شمشیرزن از دراویش گنابادی...